Samverkan mot dopning

25 January 2015

Idrott, friskvård och droger hör inte ihop!

Friskis&Svettis Falun-Vår friskvårdanläggning är en av de anläggningar som deltar i ett samarbete mot dopning och arbetar för en doningsfri miljö i enlighet med svensk lagstiftninng.
Det betyder att vi dom jobbar här inte accepterar bruk av dopning eller narkotika.

Läs mer här-->
Läs även artikeln i Annonsbladet v.10-2014-->