Åldersgränser & träning för unga

Familjejympa-Lekfull jympa för barn och vuxna tillsammans. Gäller för barn mellan ca 2-6 år.
Kostnad är giltigt medlemskap (150 kr per år) för både barn och vuxna.

Familjefys-Fartfylld cirkelträning för barn 6-12 år och vuxna tillsammans.
Kostnad är giltigt medlemskap för barnet och giltigt medlemskap samt träningskort för vuxen.

Barntillåtna pass-De barntillåtna passen är vanliga Jympa bas/medelpass som öronmärkts "B" (barntillåtet). Barn i åldern 6-12 år jympar tillsammans med vuxen.
Kostnaden för barnet är 150 kr per år (medlemsskapsavgiften).

Spinning-Passar unga med en längd på minst 145 cm i vuxens sällskap.
Kostnad är giltigt medlemskap för barnet och giltigt medlemskap samt träningskort för vuxen.

Gymträning med förälder-Från det år man fyller 11 år finns nu möjligheten att gymträna tillsammans med målsman. Förälder och barn löser varsitt medlemskap och träningskort.

Gymträning på egen hand med medgivande - Från det år man fyller 13 år får man träna själv i våra lokaler med förälders medgivande. Klicka HÄR för att se medgivandet i PDF-format för utskrift.

Träning utan medgivande - Från 15 år får man träna i våra lokaler utan förälders medgivande.