Välkommen till årsmöte för F&S Falun 12 april kl 19.00

13 February 2018

Torsdag den 12 april klockan 19.00 är det dags för Friskis&Svettis Faluns årsmöte 2018.
Plats för årsmötet är caféet på Friskis&Svettis Falun.

Sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet är måndag 19 mars.
Motionen lämnas i receptionen till VC Anna Hellström eller e-postas till ordförande Gunnar Sköndahl på gunnar_skondahl@hotmail.com
 
Här kan du läsa om hur du skriver en motion.

Kallelser och förslag till dagordning kommer att presenteras via våra officiella kanaler. Kom ihåg att mötet är ditt, som medlem, ditt sätt att vara med och påverka föreningens framtid – kom och gör din röst hörd!

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. 
Varje medlem, som har betalat medlemsavgiften för samma år har rösträtt. På årsmötet behandlas bland annat styrelsens förslag och medlemmarnas motioner samt bokslut för det senaste året och budgeten för det nya verksamhetsåret. Årsmötet väljer också ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning.

Välkommen!