Allt om Autogiro

Med autogiro har du möjlighet att dela upp kostnaden för träningskortet per månad. Du behöver inte tänka på att förnya ditt kort eftersom det sker automatiskt om du inte aktivt säger upp avtalet.

Så här fungerar autogiro:

 • Du tecknar dig för 12 månader (bindningstid). Därefter löper avtalet på månadsvis tills du säger upp det. Observera att makulering av autogirot via din bank ej gäller som uppsägning.
 • Aktuellt belopp dras den 27:e varje månad från det konto du uppgett. Om beloppet ej kan dras får du en faktura på beloppet samt en avgift på 50 kr. Ditt träningskort är spärrat tills att betalning erlagts.
 • Din medlemsavgift dras ej automatiskt från ditt konto. Kostnaden är 150 kr och betalas på plats i receptionen eller via hemsidan.
 • Under bindningstiden, de första 12 månaderna, är du skyddad mot eventuella prishöjningar.
 • Du måste ha fyllt 18 år och ha svenskt personnummer för att kunna teckna autogiro. Om du är under 18 år måste målsman teckna autogiro åt dig.
 • Vi genomför ingen kreditprövning vid köp.

Så här skaffar du autogiro:

 • Ange att du vill betala med autogiro i samband med att du köper ditt träningskort
 • Skriv ut och fyll i en av följande medgivandeblanketter och ta med den till receptionen

  Autogiroanmälan - för dig som är över 18 år och som ska stå som egen betalare.
  Autogiroanmälan minderårig - för dig som är under 18 år och där målsman måste stå som betalare.
  Autogiroanmälan annan betalare - för dig som är över 18 år, men där en annan person ska stå som betalare.

 • Läs igenom Medlemsvillkor Friskis&Svettis Falun samt Avtalsvillkor Autogiro

 • Innevarande års medlemsavgift samt en kontantinsats betalas på anläggningen. Storleken på kontantinsatsen beror på när betalningen via autogiro ska börja och är maximalt på 500 kr.
 • Du får ditt träningskort med en gång och kan börja träna direkt.

Medlemsavgift

Medlemsavgift på 150 kr per kalenderår tillkommer på samtliga träningskort även vid betalning via autogiro. Avgiften betalar du i samband med att du köper ditt kort och därefter som årlig betalning på plats i receptionen eller via hemsidan.

Byte av kontonummer

Vill du byta kontonummer för autogirobetalningen?  Skriv ut och fyll i den här blanketten senast den 14:e den aktuella månaden behöver vi din anmälan för att vi ska hinna aktivera ditt nya kontonummer till nästa dragning.
Vil du byta kontonummer men är annan betalare än kortinnehavaren? Skriv ut och fyll i de här blanketten. Samma regler gäller med inlämning innan den 14:e aktuell månad för att vi ska hinna aktivera ditt nya konto till nästa dragning.

Säga upp autogiro

Uppsägning kan göras till tidigast till bindningstidens slutdatum (alltid minst 12 månadsbetalningar totalt). Därefter senast den 14:e varje månad för att avsluta inom innevarande månad. Vid uppsägning efter den 14:e i månaden löper autogirot ytterligare en månad.

Avsluta ditt autogiro genom att skriva ut denna blankett och lämna in i receptionen.

Observera att makulering av autogirot via din bank ej gäller som uppsägning.

Kortet är giltigt för träning en kalendermånad efter den sista dragningen.

Överlåta träningskort

Betalar du ditt träningskort via autogiro men vill överlåta det till någon annan medlem, måste du först säga upp autogirot. Du får då en samlad slutfaktura på kvarvarande månadsdragningar för din bindningstid. När slutfakturan är betald kan du sedan överlåta ditt kort. 

Vi har rätt att säga upp autogiroavtal med medlemmar som vid upprepade tillfällen missköter de månatliga betalningarna, vägrar dopingtest eller är skyldig till doping.